Sunt ani de preocupări şi frământări, de bucurii şi eşecuri, de plenitudine şi